One comment on “Cỏ Bàng, Nguyên Liệu Trang Trí Mang Tính Môi Trường và Văn Hoá

 1. Signature Crafts & Arts
  Cung cấp các tấm bàng dùng trang trí khổ lớn, đã xử lý ẩm, côn trùng.
  Các tấm bàng ( cói) dùng trong trang trí các khu resorts, nhà hàng, khách sạn.
  Chất liệu mang tính văn hoá Châu Á, thân thiện môi trường và khác lạ.

  Signature Crafts & Arts
  signaturecrafts@gmail.com
  M. 0932 47 50 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s