One comment on “NHÀ MỒ NGƯỜI CƠTU, QUẢNG NAM

  1. Với những đóng góp nhỏ nhoi c ủa mình, Signaturecrafts, Hoian mong được là người chia sẻ những đam mê và gìn giữ, phát triển các giá trị văn hoá và các hoạt động liên quan đến du lịch, nghề thủ công mỹ nghệ, văn hoá của người Cơ Tu tại Đông Giang, Tây Giang.

    Signaturecrafts@gmail.com
    Mobile: 0932 57 50 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s